Λίγα Λόγια για την Ομοσπονδία μας

H Πανελλήνια Ομοσπονδία Νεφροπαθών (Π.Ο.Ν.)
        ιδρύθηκε το 1999,
        ως  δευτεροβάθμια ένωση Σωματείων Νεφροπαθών.

Κυριώτεροι σκοποί της είναι:

 Η από κοινού αντιμετώπιση των προβλημάτων των νεφροπαθών  (υπό αιμοκάθαρση, περιτοναϊκή διύλιση και μεταμόσχευση), η συνεχής βελτίωση των συνθηκών νοσηλείας και της εν γένει περίθαλψης αυτών, καθώς επίσης η εξασφάλιση ανεκτού βιοτικού επιπέδου τούτων.

Η καλλιέργεια της προσπάθειας κατανοήσεως των προβλημάτων των νεφροπαθών και των μεταμοσχευμένων εκ νεφρού από την κοινωνία, καθώς και η ενημέρωση του κοινού για τα προβλήματα της νόσου με στόχο την συμπαράσταση και υποστήριξη των ασθενών.

Η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των Συλλόγων που την   απαρτίζουν καθώς και των μελών τους με σκοπό τον συντονισμό των ενεργειών τους και των δραστηριοτήτων τους όπως αυτές απορρέουν από τα καταστατικά αυτών, οι κοινές πρωτοβουλίες και οι κοινές δραστηριότητες για ικανοποίηση του αιτήματος της μεταρρύθμισης του κρατούντος καθεστώτος επί της αιμοκάθαρσης, περιτοναϊκής διύλισης και μεταμόσχευσης νεφρών, για επίλυση των προβλημάτων των σχέσεων των ασθενών με τους ασφαλιστικούς οργανισμούς.

Τα γραφεία μας βρίσκονται επί της οδού

Ελ. Βενιζέλου 236, Τ.Κ. 16341 Ηλιούπολη

 και λειτουργούν καθημερινά (εκτός Σαββατοκύριακου) από 9.00 έως 16.00